Polecamy strony

 • OAZA
 • Strona ruchu Światło Życie

 • Watykan
 • Oficjalna strona Vatykanu

 • Katakumby
 • Strona rzymskich katakumb

 • KATOLIK
 • Serwis internetowy zawierający czytania, komentarze i forum religijne

 • Spiewnik
 • Piosenki religijne, pieśni religijne, teksty, chwyty

 • OPOKA
 • Laboratorium wiary i kultury - Serwis Kościoła Katolickiego w Polsce.

 • MATEUSZ
 • Serwis internetowy zawierajacy czytania na każdy dzień i informacje na temat literatury religijnej

 • Brewiarz w internecie
 • Strona na której znajduje się modlitwa brewiarzowa.

 • Salezjański Portal Młodzieżowy
 • Salezjański Portal Młodzieżowy

 • Pismo Święte
 • Pismo Święte w internecie

Wyszukiwanie

Zegar

Statystyki

Brak własnych statystyk

I KOMUNIA ŚWIĘTA

 

Na zewnątrz

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym  niech będą z wami wszystkimi. I z duchem twoim. 

 

Błogosławieństwo rodziców i pokropienie wodą święconą

Pierwsza Komunia to ważna chwila dla wspólnoty parafialnej. Jak kiedyś, gdy przenieśliście wasze dzieci do chrztu i znaczyliście je znakiem krzyża świętego tak i dzisiaj błogosławcie im i naznaczcie za czole krzyż, znak naszego zbawienia. Aby nasz udział we Mszy świętej był miły Panu Bogu przyjmijcie pokropienie wodą chrzcielną. Niech ta woda, którą zostaniecie pokropieni wy i wasze dzieci przypomni wam chrzest święty i to, że jesteście dziećmi Bożymi.

 

Rodzice znaczą na czołach dzieci znak krzyża. Ksiądz kropi wodą.

Procesja do Kościoła. 

Pieśń  w czasie precesji: Pan Wieczernik przygotował

 

Ref. Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.

Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.

1. Przyjdźcie z ulic i opłotków bowiem mija czas.

Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was.

2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje miejsce ma.

Niech nikogo w nim nie braknie uczta Pańska trwa.

5. Kto się z Panem tu spotyka tworzy jedno z Nim,

Bóg z miłością go nazywa przyjacielem swym.

 

Po wejściu do Kościoła wszystkie dzieci zatrzymują się i przyklękają razem z księdzem. Ksiądz idzie do ołtarza, dzieci wchodzą do ławek.

Śpiew Chrystus Pan w niebo wstępuje.

 (W razie niepogody wszystko odbywa się w kościele.)

 

Prośba rodziców

P. Czapliński

Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że „gdy uczestniczymy w Eucharystii ogarnia nas wielkie zdumienie wiary nie tylko nad tajemnicą Boga i Jego miłości, lecz również nad tajemnicą człowieka.

Wobec Eucharystii cisną się spontaniczne na usta słowa Psalmisty: Kimże jest człowiek, że tak się o niego troszczysz? Jak wielką wartość ma w oczach Bożych człowiek, skoro sam Bóg karmi go swoim Ciałem! 

Jak wielką przestrzeń kryje w sobie ludzkie serce, skoro wypełnić je może tylko Bóg?” 

Cieszymy się, że właśnie dzisiaj serca naszych dzieci wypełni Bóg w Pierwszej Komunii świętej. Do tej wyjątkowej i tak ważnej dla całych naszych rodzin chwili, staraliśmy się jak najlepiej przygotować. 

Wydaje się nam, że na swój sposób i możliwości nasze dzieci dojrzały do tego, aby w tajemnicy Eucharystii uczestniczyć w sposób pełny.

 

P. Szmerdt

Prosimy Cię, Drogi Księże Proboszczu, o sprawowanie tej Najświętszej Ofiary w intencji naszych dzieci. Dziękujemy, że z Twoich kapłańskich rąk przyjmą po  raz pierwszy Ciało Chrystusa. Módlmy się wszyscy gorąco, aby dzisiejsza wielka uroczystość całej naszej parafii i naszych rodzin była dla nich początkiem nowego etapu życia w którym będą się karmić Chlebem eucharystycznym.

 

Ksiądz: Moim szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi.

 Z wielką radością udzielę Waszym dzieciom I Komunii świętej. Będę się też za nie i za Was modlił. 

 

Wysławiajmy dobroć i wielkość Boga wspólnie śpiewając hymn:

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen. 

 

Módlmy się.

Wszechmogący Boże, Wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie, i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

 Czytania Po modlitwie, ci którzy czytają czytania i śpiewają psalm i alleluja wychodzą z ławek 

 

Czytanie I – Lena Kucharska

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. 

Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. 

Mówił: «Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». 

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei,  i w Samarii, i aż po krańce ziemi». 

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.

Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Oto Słowo Boże.

 

Psalm –  Basia Jagoda, Iwo Florek, Małgosia Zielińska

Pan wśród radości wstępuje do nieba. 

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * 

radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 

bo Pan Najwyższy straszliwy, * 

jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Pan wśród radości wstępuje do nieba. 

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, * 

Pan wstępuje przy dźwięku trąby. 

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, * 

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Pan wśród radości wstępuje do nieba. 

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, * 

hymn zaśpiewajcie! 

Bóg króluje nad narodami, * 

Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Pan wśród radości wstępuje do nieba. 

 

Czytanie II – Oskar Siwczyński

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, 

dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, 

czym jest nadzieja waszego powołania, 

czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych 

i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących 

na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, 

gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, 

i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, 

a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

Oto Słowo Boże.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, 

Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

 

Ewangelia – Kazanie

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

 

Rodzice podają dzieciom światło świecy paschalnej/ 

podchodzą : Alicja, Basia, Lena, Wanessa, Iwo/

 

Drogie dzieci, gdy byłyście małe, rodzice wasi przynieśli was do kościoła i przyjęliście chrzest święty. Wówczas wasi rodzice zobowiązali się, że wychowają was w wierze i nauczą tak żyć, jak przystoi dzieciom Bożym. 

Teraz nadeszła chwila, byście same wyznały wiarę. Od świecy paschalnej, zostaną zapalone wasze świece.

 

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? 

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował? 

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? 

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? 

Wszyscy: Wierzę.

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? 

Wszyscy: Wierzę.

Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wszyscy: Wierzę.

 

Wszyscy śpiewają: „Com przyrzekł Bogu”. Po zakończeniu śpiewu wszyscy odkładają świece

 

Modlitwa wiernych:   

Wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który zaprasza nas do wspólnego stołu swego Syna, abyśmy umocnili naszą wiarę i osiągnęli życie wieczne.

 

1. Alicja Szmerdt

Jezu Chryste dający życie, spraw, aby dla Ojca Świętego, biskupów i kapłanów codzienna Eucharystia była źródłem siły do ofiarnej służby Twemu Kościołowi.

2. Szymon Pawłowski

Jezu Chryste dający życie, spraw, aby dzieci Kościoła przez częste uczestnictwo we Mszy świętej swe serca kształtowały na wzór i podobieństwo Twego Serca.

3. Kasia Polak

Jezu Chryste dający życie, spójrz na ludzi, którzy cierpią głód i są niesprawiedliwie traktowani. Udziel im siły do wytrwania i naucz nas wszystkich dzielić się z potrzebującymi.

4. Szymon Soboniak

Jezu Chryste dający życie, błogosław naszym rodzicom, chrzestnym, nauczycielom i spraw, aby swoje szczęście budowali  na mocnym fundamencie wiary i Bożej miłości, a przykładem swego życia ukazywali nam zawsze Ciebie.

5. Mikołaj Czapliński

Jezu Chryste dający życie, otocz szczególną opieką dzieci, które dziś po raz pierwszy przystępują do Twego Stołu, Spraw, aby miłość do Ciebie trwała w naszych sercach przez całe życie.

6. Maciek Żurawski

Jezu Chryste dający życie, umacniaj nas zebranych dziś wokół Twego ołtarza i spraw, abyśmy do swoich domów zanieśli radość ze spotkania z Twoją miłością w Eucharystii.

Wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy; udziel wszystkim, których posilasz przy Twoim stole trwałości w wierze i wzrostu w miłości. Przez Chrystusa Pana Naszego.

 

 Procesja z darami: Wanessa Kobyłkiewicz, Kacper Jagoda, Patrycja Kuś, Norbert Kobyłkiewicz

 

śpiew: Ofiaruję Tobie Panie mój

1.Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me.  

Cały jestem Twój, aż na wieki. 

Oto moje serce, przecież wiesz  

Tyś miłością mą jedyną jest.  

2.Ty w ofierze swojej Panie mój 

cały dajesz się, cały jesteś mój, aż na wieki. 

Oto moje serce przecież wiesz. 

Miłość Twoja niech umocni mnie.

 

K. Módlmy się aby naszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

Wszyscy: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

 

Módlmy się.

 

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. W górę serca.

W. Wznosimy je do Pana.

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

W. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartchwywstaniu * jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom * i na ich oczach wzniósł się do nieba, *aby dać nam udział w swoim bóstwie.

Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych* śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. *Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

 

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, * źrodło wszelkiej świętości.

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem, * uroczyście obchodzimy święty dzień, * w którym nasz Pan, Twój Syn Jednorodzony, * wyniósł do chwały po Twojej prawicy * zjednoczoną ze sobą ludzką naturę. *Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże: 

 

 

Uświęć te dary * mocą Twojego Ducha

aby stały się dla nas Ciałem + i Krwią * naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 

On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę,

wziął chleb i dzięki Tobie składając, * łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

 

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy:

To jest bowiem Ciało moje,

które za was będzie wydane.

 

Podobnie po wieczerzy

wziął kielich * i ponownie dzięki Tobie składając,* podał swoim uczniom, mówiąc:

 

Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:

To jest bowiem kielich Krwi mojej

nowego i wiecznego przymierza,

która za was i za wielu będzie wylana

na odpuszczenie grzechów.

To czyńcie na moją pamiątkę.

 

Oto wielka tajemnica wiary.

 

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

 

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, * ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia *i dziękujemy, że nas wybrałeś, * abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli.

Pokornie błagamy, * aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, * przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa.

Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. * Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości * razem z naszym Papieżem N., * naszym Biskupem N.  oraz całym duchowieństwem.

Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, * którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, * i o wszystkich, którzy w twojej łasce odeszli z tego świata. * Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. * Prosimy Cię, zmiłyj się nad nami wszystkimi * i daj nam udział w życiu wiecznym * z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, *ze świętymi Apostołami, * (ze świętym N.)

Wymienia się imię świętego z dnia lub patrona.

i wszystkimi świętymi, * którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, * abyśmy z nimi wychwalali Ciebie

przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego,* wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić.

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzi­siaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

 

K.: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

 

W.: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwa­ła na wieki.

 

K.: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jednoś­ci. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W.: Amen.

 

K.: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.

W.: I z duchem twoim.

 

Przekażcie sobie znak pokoju.

 

Kapłan wychodzi o przekazuje znak pokoju dziecku z każdej ławki, te przekazują go dalej.

 

śpiew: W.: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się    

nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad

nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas

pokojem.

 

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo a będzie uzdrowiona moja dusza. 

(wstajemy i ustawiamy się w procesji do Komunii)

 

W czasie komunii wszyscy śpiewają: Chleba z nieba Panie Boże daj, oraz Panie Dobry jak chleb

 

Dziękczynienie

 

Dzieci śpiewają: Uroczysty dzień Komunii

 

Tak czekałam na tę chwilę, by usłyszeć głos Twój Panie,

W sercu mam radości tyle, miłość Twa przepełnia mnie. 

Oto nastał dzień wspaniały, pełen światła i radości,

Stoję z dłońmi złożonymi, Ciebie tylko prosić chcę.

Ref: Uroczysty dzień Komunii,

Jest największą mą radością.

Jezus żywy w moim sercu,

Dziś objawił miłość swą.

Z Tobą pragnę się spotykać, to dziecięce me pragnienie,

Na Twe przyjście będę czekać, nie opuszczę Ciebie, nie.

Doczekałam wielkiej chwili, której nigdy nie zapomnę

Przecież wiem, że to w Komunii, tu zbawienie znajdę swe.

 

Módlmy się.

Amen.

 

Ogłoszenia

 

Podziękowania

Teraz nadszedł czas na podziękowania i okazanie wdzięczności Bogu i ludziom:

 

Wychodzą z ławek, ci, którzy czytają podziękowania:

Olek Kokot

  Nasi drodzy Kapłani

Za to że jesteście z nami, 

że macie dobre serca,

że kochacie naszą parafię.

Za wszystko chcemy dziękować

i bukiet kwiatów Wam ofiarować.

 

Kasia Polak

Razem z tymi kolorowymi jeszcze inne mamy,

Takie co w sercu rozkwitają

To kwiaty modlitw i szczerych uśmiechów,

Które Księdzu  Proboszczowi 

I Księdzu Marianowi dziś z radością składamy.

 

Kacper Chrabąszcz

Kochana Mamusiu, Tatusiu kochany

Z całego serca Wam dzisiaj dziękuję.

Za Boga w sercu, za święte dni w życiu,

Za to, że dzisiaj szczęśliwy/a/ się czuję.

 

Wanessa Kobyłkiewicz 

Cóż ja dziś dam Wam? Ja dziecko małe.

Moi Rodzice kochani.

Serduszko moje, serduszko całe

dzisiaj Wam składam w dani.

 

Kacper Jagoda

A w moim sercu Boga samego

Dzisiaj Wam daruję

I dziś kochani: Mamo i Tato

Za wszystko Wam dziękuję.

 

Norbertr Kobyłkiewicz

 Bóg nie mógł być wszędzie więc stworzył babcie i dziadków.

Cieszymy się, że dzisiaj jesteście z nami.

 

 

 

Szymon Pawłowski

Chcemy Wam bardzo podziękować, za waszą dobroć i miłość

za modlitwy którymi nas otaczacie,

za pomoc w przygotowaniu do naszej  Komunii Świętej.

 

Iwo Florek 

Drodzy rodzice chrzestni dziękujemy Wam za to, 

że przyrzekliście Bogu, że będziecie dla nas pierwszym 

przykładem wiary, miłości i poznania Boga  

za wszelkie przejawy dobroci, pamięci i życzliwości 

oraz za  trwanie z nami podczas dzisiejszej uroczystości.

 

Szymon Soboniak 

Jesteśmy dziś wdzięczni za trud nauczycieli.

Niech Pan Jezus Wam błogosławi.

Abyście w nas nadzieję przyszłości

i owoce swej pracy widzieli

 

Basia Jagoda 

Pani katechetce i panu organiście kwiaty przynosimy.

Zdrowia, pomyślności serdecznie życzymy.

 Maciej i Zuzia

M: Żeby dzisiaj było pięknie,

Z: Tak dostojnie i odświętnie,

M: Wiele na to się złożyło,

Z: wielu ludzi się trudziło.

 

M i Z:

Za tę radość, co czujemy

Serdecznie Wam wszystkim  

 

  

Wszyscy razem:  DZIĘKUJEMY!

 

Błogosławieństwo

 

Na zakończenie dzieci śpiewają „Abba Ojcze”

Święta

Czwartek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni

SondaLicznik

Liczba wyświetleń:
586112

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego