Polecamy strony

 • OAZA
 • Strona ruchu Światło Życie

 • Watykan
 • Oficjalna strona Vatykanu

 • Katakumby
 • Strona rzymskich katakumb

 • KATOLIK
 • Serwis internetowy zawierający czytania, komentarze i forum religijne

 • Spiewnik
 • Piosenki religijne, pieśni religijne, teksty, chwyty

 • OPOKA
 • Laboratorium wiary i kultury - Serwis Kościoła Katolickiego w Polsce.

 • MATEUSZ
 • Serwis internetowy zawierajacy czytania na każdy dzień i informacje na temat literatury religijnej

 • Brewiarz w internecie
 • Strona na której znajduje się modlitwa brewiarzowa.

 • Salezjański Portal Młodzieżowy
 • Salezjański Portal Młodzieżowy

 • Pismo Święte
 • Pismo Święte w internecie

Wyszukiwanie

Zegar

Statystyki

Brak własnych statystyk

Sakrament chrztu Chrzty są udzielane w 4. niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00.

Przy zgłoszeniu chrztu dziecka należy przedstawić akt urodzenia dziecka z USC

Rodzicami chrzestnymi mogą być:

 • pełnoletni, bierzmowani,
 • osoby praktykujące
 • żyjący w sakramentalnych związkach lub w stanie wolnym
 • rodzice chrzestni spoza parafii winni dostarczyć zaświadczenie z parafii zamieszkania (to niekoniecznie adres zameldowania) , że mogą nimi być
Rodziców i chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przedchrzcielnej w 3. niedzielę miesiąca o godz. 15.00. (można przynieść zaświadczenie o udziale w takiej katechezie z innej parafii)
 
Przygotowanie do przyjęcia I Komunii św. odbywa się zasadniczo w szkole

1.       Zapisu dziecka do przyjęcia sakramentów dokonują osobiście rodzice.

2.       W przygotowaniu do przyjęcia I Komunii św. biorą udział dzieci ze swoimi rodzicami.

3.       Przygotowanie dzieci odbywa się w szkole w ramach zajęć lekcyjnych (obowiązkowe będzie zaliczenie pewnych dodatkowych materiałów).

4.       Proszę przestrzegać terminów zaliczenia poszczególnych partii materiału.

5.       Rodziców dzieci ochrzczonych poza Kamykiem proszę o dostarczenie metryki chrztu do końca stycznia 2022r.

6.       Rodziców dzieci mieszkających poza parafią Kamyk proszę o dostarczenie do końca października 2021r. zgody własnego Proboszcza na przygotowanie i przyjęcie Komunii poza własną Parafią.

7.       Rodziców dzieci uczących się w innej szkole niż w Kamyku, będę prosił na koniec kwietnia 2022r. o dostarczenie opinii własnego katechety.

8.       Katechezy dla rodziców (zachęcam, aby obecni byli oboje rodzice) w środy po 2. niedzieli miesiąca o godz. 19.00 w kościele w październiku, grudniu, marcu, maju. Podczas tych spotkań rozstrzygane też będą sprawy organizacyjne.

9.       Nieobecność na dwóch Mszach św. (o godz. 14.00), spotkaniach rodziców lub niezaliczenie materiału w określonym terminie może skutkować niedopuszczeniem dziecka do I Komunii św.

10.    Dewocjonalia (medalik/krzyżyk, świeca, różaniec) rodzice kupują osobiście wg własnego wyboru. Książeczka (decyzją Kurii Częstochowskiej) jest wspólna dla wszystkich i będzie zakupiona przez prowadzącego przygotowanie (10 zł). Poświęcenie ich będzie podczas dodatkowych niedzielnych Mszach św. (2. niedziela wybranych miesięcy o godz. 14.00) w następujących terminach:

·       różaniec w październiku,

·       książeczka w grudniu,

·       medalik/krzyżyk w marcu.

·       świeca  w  maju,

11.    Zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach okresowych: różaniec w październiku, roraty w czasie adwentu, Drogi Krzyżowe w Wielkim Poście oraz nabożeństwa ku czci NMP w maju.

12.    Do Komunii św. dzieci przystępują w jednakowych strojach liturgicznych tzw. albach.

13.    Uroczystość I Komunii św. odbędzie się 5 czerwca 2022r. podczas Mszy św. o godz. 11.00 – jeżeli pojawią się obostrzenia epidemiczne będziemy dzielić dzieci na grupy. Termin jednak pozostaje niezmienny.

 

Sakrament pokuty i pojednania tylko od poniedziałku do soboty pół godziny przed Mszą św. wieczorna lub nabożeństwem

 

Sakrament bierzmowania Informacje ogólne W naszej diecezji obowiązuje trzyletni okres przygotowania do tego sakramentu i odbywa się w parafii do których przynależymy. Przygotowanie do bierzmowania ma na celu nie tylko opanowanie pewnego zakresu wiedzy religijnej, ale przede wszystkim wypracowanie wyrazistej postawy wiary i aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Okres przygotowań jest okazją do odnowienia i umocnienia łączności ze wspólnotą parafialną. Należy wykorzystać ten czas przygotowań, kładąc szczególny nacisk na życie sakramentalne, uczestnictwo w działaniach charytatywnych wspólnoty, otwieranie się na potrzeby drugiego człowieka, na modlitwę i czytanie Słowa Bożego. Przygotowanie normalnie odbywa się podczas katechezy szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej. Dla dorosłych są organizowane dodatkowe spotkania w kościele (ogłoszone wcześniej).

 

Terminy spotkań dla bierzmowanych (szkoły ponadpodstawowe i dorośli)

 

Zawsze w piątki o godz. 19.00, a w Wielkim Poście 19.30

 

22 października

12 listopada

26 listopada

10 grudnia

7 stycznia

28 stycznia

18 lutego

11 marca

25 marca

8 kwietnia

22 kwietnia

6 maja

 

 

Sakrament namaszczenia chorych Kapłana do osoby ciężko chorej, można poprosić telefonicznie lub osobiście. Chorych po wcześniejszym zgłoszeniu w zakrystii – odwiedzamy w każdy I piątek miesiąca w godzinach porannych lub po uzgodnieniu z kapłanem.

 

Sakrament małżeństwa Narzeczeni winni zgłosić się osobiście w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego na 3 miesiące przed terminem ślubu, lub wcześniej. Należy przedstawić dokumenty:

 • metryki chrztu świętego - ważne do 6 miesięcy
 • świadectwo bierzmowania
 • ostatnie świadectwo z religii
 • dowód osobisty
 • dokument z USC - ważny do 3 miesięcy
 • zaświadczenie o udziale w kursie przedmałżeńskim
 • Wdowcy - akt zgonu współmałżonka

Nowożeńcy spoza parafii - obok powyższych dokumentów przedstawiają zgodę na spisanie protokołu poza parafią narzeczonej lub narzeczonego oraz udzielenie sakramentu, względnie licencję na udzielenie ślubu spisaną w parafii jednego z narzeczonych.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Kurs ma na celu:

 • pogłębienie chrześcijańskiej nauki o małżeństwie i rodzinie
 • przygotowanie do wspólnotowego życia w rodzinie
 • do odpowiedzialności i współpracy,
 • do kształtowania moralnych oraz religijno-społecznych postaw
 • wprowadzenie w życie liturgiczne i sakramentalne
 • nauczenie zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa
 • metod naturalnego planowania rodziny.

 

Sakrament święceń Sakrament święceń związany jest z osobistym odkryciem powołania i przebyciem drogi przygotowania do sakramentu. Jeżeli pragniesz uzyskać informacje to poproś o nie któregoś z księży. Możesz również zgłosić się do Salezjańskiego ośrodka powołaniowego.

 

Pogrzeb katolicki Zgłosić się do kancelarii parafialnej i przedstawić:

 • odpis aktu zgonu z USC

Święta

Czwartek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni

SondaLicznik

Liczba wyświetleń:
586113

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego